works comms
0 /  0

I'm Male.
 
ระบบเซิร์ฟเวอร์เกมจะไม่สามารถไล่ผู้เล่นออกจากระบบไปได้ หากผู้เล่นนั้นๆยังคงออนไลน์ และอยู่ในส่วนของเกม อย่างไรก็ตามเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์ที่ยังอยู่ในระบบก็ต้องระวังในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต และระวังในเรื่องความร้อนของเครื่อง Xbox ที่อาจจะทำให้การเชื่อมต่อหลุดและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ www.เกมส์1.com/ "โจ แคมเบลล์" ผู้ให้ข้อมูลในเว็บบอร์ดของบันจี้และเป็นหนึ่งในผู้เล่น 12 คนที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง 14 วันแล้ว ระบุว่าตั้งแต่วันที่เซิร์ฟเวอร์เกมส์ Halo2 ปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ก็มีเกมเมอร์จำนวนหนึ่งที่ยังคงเล่นเกมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนผู้เล่นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุด วันที่ 28 เมษายน ก็เหลือผู้เล่นเพียง 12 คนที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้

Would you like to comment?

Register for a free account, Connect with facebook or login (if you're already a member).
 


Skills & interests

Blog | | About Koinup | Press Area | Terms of Use | Privacy Policy | Copyright Notices

who's online